All Photos

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara Facade The Palm Resort Bhilwara

Facade, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara Lobby The Palm Resort Bhilwara

Lobby, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara IMG 2593

Rooms, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara IMG 1819

Rooms, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara Suite Room The Palm Resort Bhilwara

Suite Room, The Palm Resort, Bhilwara

20170520 215708 Pano

Rooms, The Palm Resort, Bhilwara

IMG 7430

Rooms, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara IMG 1821

Rooms, The Palm Resort, Bhilwara

IMG 7434

Rooms, The Palm Resort, Bhilwara

IMG 7431

Rooms, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara Suite Room The Palm Resort Bhilwara

Super Deluxe Room, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara Tulip Restaurant The Palm Resort Bhilwara

Restaurant, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara Crystal Banquet Hall Room The Palm Resort Bhilwara

Banquet, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara 20992761 814892168678587 2395091183881411021 n

Banquet, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara 20953548 814891845345286 9165520685834496467 n

Banquet, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara 20953350 814892128678591 6746738314496053882 n

Banquet, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara 20953483 814891952011942 5161653762119029476 n

Banquet, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara 20994287 814891705345300 5164450965976268551 n

Banquet, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara 21032347 814891712011966 704894897216854667 n

Banquet, The Palm Resort, Bhilwara

DSC 4762

Banquet, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara Party Lawn The Palm Resort Bhilwara

Swimming Pool and Party Lawn, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara Swimming Pool The Palm Resort Bhilwara

Swimming Pool, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara Garden Party Dance Floor The Palm Resort Bhilwara

Garden Party Lawn, The Palm Resort, Bhilwara

The Palm Resort, Bhilwara Bhilwara o2 dance floor

O2 Dance Floor, The Palm Resort, Bhilwara

Continue your Booking